בתקופה האחרונה אופפת השאלה קרב משפחות רבות נושא פיצול הנחלה במושבים, עולם המושבים והאגודות השיתופיות מורכב. החל מזכויות קרקע, דרך סוגיות משפחתיות, וכלה בסוגיות תכנון ובניה, מים, חקלאות ועוד. החקיקה והחלטות רשות מקרקעי ישראל בנושאים אלו מתעדכנים ומשתנים חדשות לבקרים.

הנושא נמצא כבר במספר דיונים  אשר נערכו כבר לקראת הצעת החוק האמורה, במושב הקודם ותחת יו"ר הוועדה הקודם ח"כ אלי כהן (שמונה מאוחר יותר לשר הכלכלה) החליטו נציגי המושבים לבקש כי יוחרגו מהחוק המתגבש וזאת כדי לא לפגוע באפשרות הבנייה של בית נוסף על הנחלה.

 פתרון אפשרי  כרגע מטעם נציג ההתיישבות הכפרית, אותו העלה עו"ד עמית יפרח היועץ המשפטי של תנועת המושבים הוא "להסיר את המגבלה הקיימת כיום במסגרת החלטת רשות מקרקעי ישראל המחייבת דור שלישי נשוי לתקופה קצובה של 5 שנים בהוראת שעה, ובכך לאפשר כיום לחברי המושבים להקים את היחידות בגודל 55 מ"ר לטובת שכירות".

במכתב ליו"ר ועדת הרפורמות כתב עוד יפרח כי: "הפוטנציאל הקיים הינו של אלפי יחידות כאלו אשר יהיו פרוסות בכל הארץ ויתרמו להקלת מצוקת הדיור עבור סטודנטים ומשפחות צעירות". הצעה זו למעשה מבקשת לקבוע שבאם יפוצל בית בנחלה על פי הצעת החוק, הדבר לא "ייספר" כיחידת דיור נוספת על פי מגבלות תמ"א 35.

 

הבשורות החדשות הן שהתיישבות הכפרית מנסים להחזיר את המושבים להצעת החוק לפיצול צמודי הקרקע. בפורום הקרקעות טוענים היום כי מדובר בהצעה שאין לאשר.

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הכולל ארגונים חברתיים ובין היתר האגודה לצדק חלוקתי, הקשת דמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב ושתיל, פנה היום לחברי וועדת הרפורמות בנייר עמדה וקרא להם להתנגד לדרישה שהועלתה.

"החלטת מועצה 979 על תיקוניה, קבעה את שיעורי התשלום,  בגין היוון זכויות למגורים ולמסחר במושבים והקיבוצים. מתן אפשרות לקבל את היחידה השלישית ולהשכירה בשוק החופשי, ללא היוון זכויות, כלומר ללא כל תשלום למדינה, משמעותו מתנה יקרת ערך למגזר אחד בחברה והטבה בלתי סבירה למעטים. מתנה שכזו עומדת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ שיח חדש, להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, למדיניות המקרקעין, לתמ"א 35 ולעקרונות השוויון והצדק החלוקתי להם מחויבות רשויות המדינה.

כמו כן, מדובר בהצעה שעלתה בניגוד להסכמה מפורשת עם המושבים והקיבוצים לפיה התיקון לחוק לא יחול עליהם (ככל הנראה בכדי ל"הימנע" מתשלום למדינה ובכדי לא ל"אבד" יחידות דיור שיספרו במסגרת תמ"א 35). העלאת ההצעה לאחר שהושגה הסכמה עם המושבים והקיבוצים מהווה ניסיון לקבל במחטף זכויות ביחידה השלישית, ללא כל תשלום למדינה ומבלי שיחידות אלה ייספרו במסגרת תמ"א 35".

מפורום הקרקעות נמסר:  "מדובר על ניסיון לעקוף את החלטות המועצה, פסיקת בג"צ ותמ"א 35, לספסר בקרקע ולהשכירה לכל המרבה במחיר. כזכור הרציונאל למתן אפשרות לבנות את היחידה השלשית היה לדאוג לדור ההמשך, כעת במסווה של מתן זכויות למגורים לבנים ממשיכים, מבוקש לתת אפשרות להשכיר את יחידת הדיור בשוק החופשי, ללא כל תשלום למדינה, באופן הפוגע בעקרונות השוויון תוך ניצול הציבור ומשאביו המוגבלים".


בתגובה לטענות של פורום הקרקעות אמר היום(ב')  עו"ד יפרח:

 "הגיע הזמן שכל האגודות למיניהן לצדק חלוקתי יפסיקו לנסות ולתקוע כל פתרון שהמושבים חלק ממנו, ההצעה שלנו מייצרת פתרון מאוזן ומידתי לזמן מוגבל לטובת אלפי משפחות צעירות וסטדנטים, פתרון שבהחלט יתן מענה מסוים למצוקת הדיור ויגדיל את ההיצע ילדות הדיור להשכרה, אנו מלכתחילה דרשנו לצאת מתכולת החוק בשל מגבלת תמ״א 35 , אולם הפתרון שלנו הינו לאותן יחידות אשר כבר קיימות בתוכניות המושבים וממילא לא נספרות בתמ״א 35 והרעיון שלנו הינו להסיר מגבלה שקיימת על מועד בנייתן ולכן לא מדובר בתוספת. הגישה של האגודות ופורומים למינהם על כל החלטה המתקבלת במושבים כבר מזמן חורגת מגבולות הטעם הטוב ומונעת משיקולים לא ענייניים ובטח לא מעניין אותם מצוקת הדיור״.

עו"ד יפרח יפגש מחר  עם יו"ר הוועדה וגורמים נוספים  לפני הדיון המתוכנן בהצעת החוק לפיצול צמודי קרקע כדי לדון בסוגיה.