המשרד לשרותי דת משיק מיפוי של כל הקברים במדינת ישראל, ומי שאין לו טלפון חכם – יוכל לקבל את השביל המדויק לקבר של יקירו ב"קיוסק מידע" שיוצב בפתח של כל בית עלמין במדינת ישראל.

מדובר על מידע, עם מפה שאנשים יוכלו להדפיס את מסלול ההגעה לקבר יקירם. כל כרית קבר תצולם. כך שגם הנכדים, או הנינים יכירו את ההגעה לקבר של הנפטר.

 הפרויקט עתיד לכסות כ-50% מבתי העלמין של ישראל עד סוף שנת 2017,