העלייה בתעסוקת הגברים החרדים מאז תחילת שנות האלפיים נבלמה בשנה וחצי האחרונות ועומדת על 51%, בעוד היעד הממשלתי לנתון זה בשנת 2020 הוא 63%. כך עולה מהסקירה השבועית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

 מאז תחילת שנות האלפיים החלו יוזמות מגוונות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, כולל מסלולים ייעודיים לשירות צבאי ואזרחי, תמיכה בהכשרה מקצועית וברכישת השכלה גבוהה, מרכזי הכוון, ייעוץ תעסוקתי וסיוע בהשמה. זאת לצד מערך תמריצים כלכליים לעידוד תעסוקת החרדים.

בעוד תכניות אלה הניבו הצלחה מרשימה ומהירה בשילוב הנשים החרדיות בשוק העבודה, השיפור בתעסוקת הגברים החרדים איטי יותר ונותר הרחק מהיעד הממשלתי.

באוצר מזהירים כי שמירה על קצב גידול בשיעור התעסוקה הדומה לזה שחל בחמש השנים האחרונות יוביל לכך שהיעד הממשלתי לשיעור תעסוקה של 63% בקרב הגברים החרדים יושג לא לפני שנת 2030.

מהסקירה עולה גם כי שיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך במיוחד בגילים 34-25, אך עיקר העלייה בשיעור תעסוקת הגברים החדרים בשנים האחרונות הוא דווקא בקבוצת גיל זו וגם בקבוצת הגיל 44-35.

"השתלבות איכותית יותר של חרדים בשוק העבודה יכולה לסייע במידה ניכרת לחברת החרדית ולמשק כולו", הזכירו במשרד האוצר.