רעות שמעוני סטודיו מבט אחר- מעוף הזרזירים מאגר שקמהאמנון זיו מאגר שקמהאמנון זיו מאגר שקמהרעות שמעוני סטודיו מבט אחר הזרזירים מאגר שקמהשדה צבי מועצה אזורית מרחביםשדות בית ניר -צילום עינב אוחיוןניסן חלבה - מטע רימונים במושב אביגדורצילום ניסן חלבה - עין צורים