משרד החקלאות הודיע על מחסור צפוי בעוף טרי ברשתות השיווק בין התאריכים 16-12 בספטמבר 2016. יחד עם זאת, קיים עודף בעוף קפוא ברשתות. מהמשרד נמסר כי המחסור בעוף הטרי נובע בשל עיד אל אדחא (חג הקורבן), שיחול בימים הקרובים, ובמהלכו רבים מעובדי המשחטות המוסלמים יהיו בחופשת חג במשך כארבעה ימים רצופים לפחות. 

על כן, בשל מיעוט בכוח האדם, חלק מהמשחטות תהיינה סגורות. מחסור כזה קורה מדי שנה בחגי האיסלאם.

במשרד מסרו כי המשחטות תחזורנה בהדרגה לפעילות רגילה, החל מיום 16 בספטמבר 2016.

החל מיום 18 בספטמבר 2016 המשחטות תחזורנה לפעילות מלאה כך שמשעות אחר הצהריים, צפויה להתחדש אספקת העוף הטרי לרשתות השיווק.