צילום ללא קרדיט

המענקים נועדו לפרויקטים כגון: החלפת יחידת קירור מרכזיות ישנות בחדשות ויעילות, החלפת מזגנים מפוצלים במערכות חדשות ויעילות, שדרוג מערכות תאורה, התקנת מערכות ניהול אנרגיה מרכזיות, התקנת מאווררי תקרה, מערכות תרמו-סולאריות ומשאבות חום והחלפת רכבים מונעי דלק קונבנציונאלי ברכב חשמלי. כל מציע יוכל להגיש עד שלוש בקשות למענקים, ולקבל מענק עד סכום מקסימלי של מיליון שקלים, כאשר המענקים שיינתנו יעמדו על 20-30% מעלות הפרויקט.  

זוהי הפעם השלישית בה משרד האנרגיה מציע מענקים לצרכנים בדרום, בשנים 2016-2017 המשרד העניק כעשרה מיליון ש"ח לפרויקטים דומים, שהובילו לחיסכון שנתי של כ-13 מיליון ש"ח. מכרז זה הינו חלק מהפעילות הנרחבת של המשרד לקידום התייעלות אנרגטית במשק הישראלי במגוון תחומים: גיבוש תקנים תקנות ואכיפה בתחום התייעלות אנרגטית, קידום שימור אנרגיה במבנים ומתן מענקים למגזרים הציבורי-מסחרי-תעשייתי להתייעלות אנרגטית.