המפגש הסתיים בטורניר כדורסל "לזכר הבנים". מדובר ביוזמה של שרה אשר מנהלת יד לבנים בראשל"צ. שרה התייחסה בדבריה לקשר הדמים והחיים בין שתי הרשויות מאז היום הראשון למלחמת העצמאות, בדיוק למחרת כ"ט בנובמבר 1947. ביום זה, 30 בנובמבר הוקמה גם חטיבת גבעתי תש"ח שרבים מבני ראשון לציון השתייכו אליה ולחמו בגבורה באזורנו. מחיר הדמים מחבר עד היום בין שתי הרשויות.

צילומים: מועצה אזורית חוף אשקלון

מפגש עם תלמידי יד מרדכישקמה וגימנסיה ריאלית