ההשקעה של החיים שלכם – תכירו את החיסכון הפנסיונימהו החיסכון הפנסיוני שלנו? איך מחושבת הקצבה ובאילו מוצרים פנסיוניים ניתן לחסוך? חשוב להכיר את החיסכון שלכם לגיל הפנסיה עוד בשנים שאנחנו מפרישים אליו כסף.

החיסכון הפנסיוני שלנו הוא סך הכספים שחסכנו במהלך חיינו. חיסכון זה מטרתו לכלכל אותנו לאחר פרישתנו מעולם העבודה. החיסכון הפנסיוני הוא חסכון חשוב, אם לא החשוב ביותר שיש לנו. ההפקדות החודשיות שלנו לקרן הפנסיה מושקעות כבר עתה בשוק ההון, והן עתידות להמשיך להיות מושקעות בו שנים רבות ולשרת אותנו בעתיד, כשנצא לפנסיה. לכן ככל שנפעל בגיל צעיר יותר מתוך הבנה של מהי הפנסיה שלנו, מה נכון ומתאים לנו, נוכל ליהנות בעתיד מקצבת פנסיה המתאימה לנו.

Shutterstock

מהו החיסכון הפנסיוני?

חיסכון פנסיוני הוא החיסכון שאמור לשמש לנו כתחליף להכנסה מהעבודה כאשר נצא לפנסיה. החל משנת 2008 חלה חובת הפקדות לחיסכון פנסיוני לכל השכירים במשק והחל משנת 2017 חלה חובה זו גם על עצמאים. החיסכון הפנסיוני מתווסף לקצבת הזקנה המשתלמת מהמוסד לביטוח לאומי, שסכומה ליחיד הוא בין 1,558 ש"ח ל-2,544 ש"ח, בהתאם לגיל ולסטטוס המשפחתי.

החיסכון הפנסיוני מורכב מהסכומים אותם אנחנו מפקידים לחיסכון (הקרן) ומהתשואה שמושגת על החיסכון      בניכוי דמי ניהול, עלויות ביטוח ובתוספת תשואה. החסכונות הפנסיונים שלנו מושקעים על ידי החברות המנהלות וחברות הביטוח בשוק ההון במטרה להגדיל לנו את הצבירה עם התשואות כאשר על התשואה שהושגה לנו אנחנו גם מקבלים תשואה, מה שמכונה "ריבית דריבית". הריבית דריבית כונתה על ידי אלברט אינשטיין כ"פלא השמיני" והיא הופכת משמעותית יותר ככל שזמן החיסכון ארוך יותר ולכן חוסך שהתחיל לחסוך לפנסיה בתחילת גילאי ה-20, יכול להגיע לצבירה גבוהה בחיסכון הפנסיוני בזכות הרבית דריבית, צבירה שתתורגם בסופו של דבר גם לפנסיה חודשית גבוהה יותר.

בנוסף, לצד קצבת ביטוח לאומי ולחיסכון במוצרי חיסכון פנסיוני, ישנם גם חסכונות אחרים שברשותנו כמו החסכונות בקרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה וכל חיסכון אחר.

כיצד מחושבת הפנסיה במוצרים הפנסיונים

קצבת הפנסיה החודשית היא למעשה המנה המתקבלת מחלוקת הסכום הצבור בחיסכון הפנסיוני שלנו במועד הפרישה במקדם האקטוארי. הנוסחה הזו רלוונטית לכל החסכונות הפנסיונים שלנו, לרבות חסכונות בקופת גמל בנוגע לכספים שהופקדו בה החל משנת 2008. כך למשל אם במועד הפרישה צברנו סך של מיליון ש"ח בחשבון, והמקדם האקטוארי שלנו במועד בו בחרנו לפרוש הוא 200, כך תראה הפנסיה החודשית שלנו:

1,000,000/200= 5,000  שח לחודש 

אילו מוצרים פנסיונים קיימים

קרן פנסיה

עד שנת 1995 קרנות הפנסיה שמכונות "קרנות הפנסיה הותיקות" העניקו זכויות על בסיס ותק, שלא היו תלויות בצבירה שיש בחשבון אלא במשך החברות הרציפה בקרן. החל משנת 1995 מנגנון הפנסיה נקרא "פנסיה צוברת", והוא מתבסס על כמה כסף צברנו בתקופת החיסכון ולא כמה שנות חברות והוא מבוסס על הנוסחה המצוינת מעלה. קרן פנסיה היא מוצר קצבתי שכולל גם רכיב של כיסוי ביטוחי לסיכוני אבדן כושר עבודה ופטירה (כיסוי לשאירים). החוסך יקבל פנסיה חודשית למשך כל ימי חייו ולאחר פטירתו, ימשיכו תשלומי פנסיית שאירי פנסיונר לבן\בת הזוג.

מאפיין יחודי נוסף לקרן הפנסיה הוא הסבסוד החלקי שניתן מהמדינה על דרך של אג"ח מיועדות בהיקף 30% מסך הנכסים של קרן הפנסיה בריבית של 4.86%.

קופות גמל

מוצר חיסכון פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי ומשמש כחיסכון לגיל פרישה בלבד. עד שנת 2008 החיסכון בקופת גמל היה חיסכון הוני, כלומר בתום תקופת החיסכון ניתן היה למשוך את הכסף במשיכה חד פעמית פטורה ממס. החל משנת 2008 הצבירה החדשה היא צבירה קצבתית – כלומר כדי לממש אותה בגיל הפנסיה, יהיה צורך להעביר אותה למוצר קצבתי, כמו קרן פנסיה, כדי לקבל מידי חודש פנסיית זקנה או למשוך בסכום חד פעמי על דרך של היוון, בכפוף לעמידה בתנאי ההיוון שנכון לשנת 2020 הם גיל מעל 60, וקבלת פנסיה חודשית בסכום שלא יפחת מ 4,525 ש"ח.

ביטוחי מנהלים

מוצר גמיש שניתן להרכיב עליו מספר ביטוחים לרבות כיסויים משלימים לכיסויים שבקרן הפנסיה, או לחלופין ללא ביטוחים כלל. ניתן לשלב בין קצבה לגיל זקנה בתוספת ביטוחי חיים, ביטוחים מפני אבדן הכנסה לעיסוק ספציפי וכיו"ב. עד שנת 2012 ביטוחי מנהלים נמכרו עם מקדם אקטוארי מובטח אולם כיום ביטוחים חדשים אינם כוללים מקדם אקטוארי מובטח והמקדם האקטוארי יקבע במועד הפרישה בדומה למנגנון שבקרן פנסיה. עדיין קיימת האפשרות לרכוש ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח עבור חוסך שגילו עולה על 60 ובכל מקרה מי שרכש את ביטוח מהנהלים שלו לפני שנת 2012, ימשיך להנות מהמקדם המובטח כל עוד הוא עומד בתנאי הפוליסה.

איזה מסלולי השקעה יש בחיסכון הפנסיוני

כספי החיסכון הפנסיוני שלנו מושקעים על ידי החברות המנהלות וחברות הביטוח בשוק ההון במטרה להגדיל לנו את הצבירה על ידי השגת תשואות. לחוסך עומדת הזכות לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם להעדפות הסיכון שלו. אפשרויות החיסכון הן בין מסלולים סולידים המאפיינים לרוב חוסכים שנמצאים לקראת גיל הפרישה עד מסלולים שמושקעים באפיקים מנייתיים הנחשבים מסלולים בעלי סיכון גבוה ומכאן גם הסיכוי לתשואה גבוהה יותר לאורך זמן. בהיעדר בחירה אחרת על ידי החוסך, מסלולי ברירת המחדל הם מסלולים בעלי סיכון גבוה בגילאים צעירים (כלומר, מושקעים בעיקר במניות) וככל שהגיל הולך ועולה, מסלולי ההשקעה משתנים באופן אוטומטי בהתאם והופכים סולידים יותר עם השקעה הולכת ופוחתת במניות.

כמה כסף צריך לחסוך לפנסיה?

שאלת מיליון הדולר: כמה כסף אני צריך לחסוך. התשובה כמובן תלויה בלא מעט גורמים. ראשית, היא תלויה ברמת החיים אליה הורגלנו ובהכנסה החודשית שלנו עד מועד יציאתנו לפנסיה. ככל שרמת החיים גבוהה יותר, וככל שההכנסה החודשית אליה הורגלנו הייתה גבוהה יותר, ככה הסכום שנזדקק לו יהיה גבוה יותר.

כזכור, הנוסחה לחישוב פנסיית זקנה חודשית היא המנה המתקבלת מחלוקת הסכום הצבור במועד היציאה לפנסיה במקדם אקטוארי. לכן, ככל שהצבירה גבוהה יותר ולחלופין או במקביל ככל שהמקדם נמוך יותר, ככה גובה הקצבה יהיה גבוה יותר. כאשר המקדם האקטוארי אינו מובטח, הוא נקבע במועד הפרישה ולכן ככל שמועד הפרישה שלנו מאוחר יותר, כך המקדם יהיה קטן יותר ובהתאמה תגדל פנסיית הזקנה שלנו.

דבר נוסף שמשפיע על הצבירה שלנו הוא התשואות שהחיסכון שלנו הניב במהלך השנים. הכספים שאנו מפקידים במוצרי החיסכון הפנסיוני מושקעים בשוק ההון ולכן ככל שבמהלך השנים החברות המנהלות עבורנו את החיסכון משיגות לנו תשואות גבוהות יותר, ככה הצבירה תהיה גבוהה יותר ובהתאמה גם הפנסיה החודשית. בגלל אפקט הריבית דריבית לזמן יש משמעות לא פחות חשובה מאשר להפקדה עצמה וככל שמתחילים להפקיד בגיל צעיר יותר, כך האפקט של הריבית דריבית גבוה יותר.

כדי לקבל מושג מדויק יותר לגבי כמה צריך לחסוך לפנסיה, כדי שנקבל את הקצבה המיטבית עבורנו ניתן להעזר במחשבוני פנסיה שונים.

*אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה