במהלך פעילות האכיפה רשות מקרקעי ישראל בחרה לבחון  את ההפרות המתבצעות במשקים השונים, על פני שטחי קרקע נרחבים.לצדה  יחידת הפיקוח על הבניה ערכה חקירות למחזיקי המחסנים בשל מבנים לא חוקיים שנבנו במקומות השונים.

בנוסף נציגי אגף רשות המיסים ערכו ביקורות ספרים במשרדי חברות האחסנה ובמקרים רבים עלו חשדות משמעותיים לאי ניהול ספרים בהתאם לחוק, לאי דיווח על תקבולים ובעלי העסקים הוזמנו להמשך בירור במשרדי הרשות.

במהלך המבצע הגיעו צוותים של יחידת כבאות והצלה מחוז דרום, לבצע בדיקה מקיפה על צפיפות החומרים והשפעתם, ובכך  מצאו כי בכל המקומות בהם נערך המבצע, קיים ברוב המקרים אחסון צפוף של חומרים בעלי מטעני אש גבוהים, ללא אמצעי כיבוי עד כדי יצירת סכנה משמעותית לסביבה. שוטרים מהמשטרה הירוקה הגיעו לבחון את חומרת החומרים המאוחסנים במשקים וכן את תנאי הסביבה, ובאחד המשקים ניתן קנס למחזיק המקום בגין החזקת מיכל סולר שטפטף בסביבתו, ובין היתר אוחסן ללא ציוד מתאים.  

עוד עלה שמעבר לשימוש הלא חוקי  בקרקע, הפעלת תחנות המעבר מלווה במשאיות רבות היוצאות ונכנסות למושבים ובפריקת סחורות משמעותית, נעשית ללא פיקוח מתאים.

בכוונת הפרקליטות ורשות מקרקעי ישראל להגיש תביעות אזרחיות להפסקת השימוש ולהריסת המבנים הלא חוקיים בקרקע וכן תוגשנה תביעות כספיות לדמי שימוש כנגד המפרים.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו